نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ازانتخابات شوراهای دانش آموزی

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ازانتخابات شوراهای دانش آموزیهمزمان با برگزاری بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی ،مدیرآموزش وپرورش  همراه دیگر مسئولین مدیریت ناحیه دو   ازروندبرگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی دبیرستان دخترانه فجر وهنرستان  کاردانش عزیزالله مشکی بازدید نمودند.