نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزشی از دبستان دخترانه خواجه رضائی

بازدید مسئولین آموزشی از دبستان دخترانه خواجه رضائیمسئولین آموزش ابتدائی اداره کل آموزش وپرورش استان با همراهی معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از فعالیت ها ،طرح ها وبرنامه های آموزشی دبستان دخترانه خواجه رضائی بازدید نمودند.