نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین از گروه سرود همسرایان فجر ناحیه دو


مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی استان با همراهی  مدیرکل  آموزش وپرورش استان وجمعی از دیگر مسئولین آموزش وپرورش از روند  اجرای گروه سرود همسرایان فجردانش آموزی ناحیه دو محل سالن ورزشی شهدای نعیم آباد بازدید نمودند.

شایان ذکراست با هدف شکر گذاری و معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و تقویت غرور ملی و شور و نشاط دانش آموزی ،سرود همسرایان فجر دانش آموزی ناحیه دو در روز ۲۲ بهمن با لباس های متحدالشکل در میدان اصلی شهریزددر مقابل مسئولین سرود خود را اجرا می کنند .

 

 

 

آدرس کوتاه: