نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه انتخاب رشته ناحیه دو یزد

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه انتخاب رشته ناحیه دو یزد


در این بازدید، حسینعلی ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل و نیز حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد حضور داشتند.

عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش با حضور در مرکز مشاوره دکتر طاهری ناحیه دو یزد(محل استقرار پایگاه انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون سراسری) از روند این انتخاب رشته بازدید نمود.

وی همچنین با مدیر و عوامل اجرایی این مرکز دیدار و گفتگو کرد.