نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از روند عملیات ساخت و ساز پروژه های آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از روند عملیات ساخت و ساز پروژه های آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


عباسعلی دانافر با حضور در کنار یکی از این پروژه ها، از روند عملیات ساخت آموزشگاه خیّرساز حاج علی گندمی بازدید به عمل آورد.