نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از پایگاه انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون سراسری

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از پایگاه انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون سراسری


این پایگاه در مرکز مشاوره دکتر طاهری ناحیه دو استقرار دارد.
پذیرفته شدگان آزمون سراسری و آزاد با مراجعه به این پایگاه، به انتخاب رشته های مورد علاقه خود می پردازند.

حمید اسمعیلی زاده، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با حضور در پایگاه انتخاب رشته  ناحیه، از نزدیک در جریان روند انجام سلسله مراتب انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون سراسری و آزاد قرارگرفت.

به گفته خانم مختاری کارشناس مسئول هسته مشاوره، این پایگاه در مرکز مشاوره دکتر طاهری جنب مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو استقرار یافته و در حال خدمات دهی به مراجعان است.