نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از ستاد اسکان میهمانان نوروزی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با حضور خود در ستاد اسکان ناحیه ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی و خوش آمدگویی به فرهنگیان و میهمانان نوروزی روند پذیرش ستاد اسکان ناحیه دو را مورد بررسی قرار داد