نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت از دبیرستان دوره اول شهید صدوقی

مسیب زاده مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با حضور در نماز جماعت دبیرستان دوره اول پسرانه شهید صدوقی ضمن تشکر از آموزش و پرورش استان و همچنین عوامل اجرایی این دبیرستان در برگزاری نماز جماعت، طرح ابتکاری در اجرای حفظ جزء 30قرآن و سایر برنامه های این آموزشگاه را بسیار خوب ارزیابی نموده و رمز پیشرفت همه جانبه کشور با توجه به سند تحول بنیادین در حوزه های فرهنگی و علمی را تمسک به قرآن و اهل بیت دانست.

آدرس کوتاه: