نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از مرکز پیش دبستانی طراوت


"احمد شیرزاد مدیرکل آموزش وپرورش استان " باهمراهی "منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد ودیگرمسئولین صبح امروز باحضور درمرکزپیش دبستانی طراوت ازروند فعالیت های آموزشی فرهنگی این پیش دبستانی بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: