نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از مجتمع آموزشی غیردلتی روش نوین

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از مجتمع آموزشی غیردلتی روش نوینصبح امروز "دکتر عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش وپرورش استان با همراهی  مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد از فضای آموزشی مجتمع آموزشی غیردلتی دخترانه  روش نوین بازدید نمود.