نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از قرائت خانه نوروزی دبیرستان استعداد های درخشان دوره دوم


به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش احیه دو یزد در راستای فعالیت های آموزشی ، مدیر کل آموزش وپرورش استان از قرائت خانه نوروزی  دانش آموزا ن  دبیرستان استعداد های درخشان دوره دوم  بازدید و با آنان درزمینه مسائل ومشکلات  تبادل نظر نمود.

 

 

آدرس کوتاه: