نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از امتحانات دانش آموزان مدارس ناحیه دو


باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی چرخه ی آموزش صبح امروز مدیرکل آموزش وپرورش استان با همراهی مدیرومعاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش ناحیه دو دردبیرستان های "پسرانه کیخسروی،دخترانه فجر، ام هانی وپسرانه حاجی حسنی حضور یافت وازکبفیت و روندبرگزای امتحانات دانش آموزان ،صورتجلسات بازدید نمودواززحمات  دست اندرکاران امتحانات دانش آموزان تشکر نمود.ضمنا مدیرومعاون آموزش متوسطه ناحیه دو درپایان از دبیرستان پسرانه رزمندگان اسلام بازدید نمودند.

 

آدرس کوتاه: