نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از مدرسه استثنائی واعظ


درراستای فعالیت های آموزشی تربیتی صبح امروز مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی مدیر آموزش وپرورش استثنائی یزد از روند آموزشی مدرسه استثنائی واعظ بازدید واز کلاس های درس دانش آموزن دیدن نمودند.

آدرس کوتاه: