نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از آموزشگاه استثنائی ضرابی

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد باهمراهی دیگر مسئولین از آموزشگاه استثنائی ضرابی بازدید ودرزمینه فعالیت های آموزشی فرهنگی دانش آموزان جسمی- حرکتی تبادل نظر نمود.دراین بازدید مسائل ومشکلات دانش آموزان جسمی - حرکتی مورد بررسی قرارگرفت.

 

آدرس کوتاه: