نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش از کلاس ضمن خدمت روخوانی وروانخوانی قرآن

بازدید مدیرآموزش وپرورش از کلاس ضمن خدمت روخوانی وروانخوانی قرآنباهدف ارتقاء علمی و توانمندسازی مهارت های آموزشی ، دوره آموزشی  روخوانی وروانخوانی قرآن به میزان 28ساعت ویژه آموزگاران پایه سوم ابتدائی در محل دارالقرآن نیایش برگزارشد. گفتنی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ضمن بازدید ازاین دوره آموزشی  شرکت کنندگان را به استفاده مطلوب از این دوره توصیه نمود.