نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش از " ورزش صبحگاهی " دبستان دخترانه شهید قا ئدی

بازدید مدیرآموزش وپرورش از " ورزش صبحگاهی " دبستان دخترانه شهید قا ئدی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور کبفی سازی فعالیت های آموزش وفرهنگی تربیتی مدارس وبا رویکرد ورزش محوری مدارس ،مدیرآموزش وپرورش با همراهی مسئولین تربیت بد نی این ناحیه  از فعالیت  فرهنگی تندرستی  " ورزش صبحگاهی " دبستان دخترانه شهید قا ئدی بازدید و دانش آموزان را ترغیب وتشویق به تدوام این عمل در مدرسه وخانه نمودند.