نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش از آزمون دبیرستان دخترانه شاهد افشار

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای تکمیل  فعالیت های آموزشی وپرورشی  صبح امروز "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازروند برگزاری  آزمون علمی  دانش آموزان دبیرستان دوره اول  دخترانه شاهد افشار ناحیه بازدید واز عوامل اجرائی تشکر نمود.

آدرس کوتاه: