نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان یزد از دبیرستان دخترانه شاهد


مصطفی سالاری فرماندار ،با همراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو و مسئولان بنیادشهید یزد باحضور دردبیرستان دخترانه شاهد مسائل ومشکلات آموزشی را مورد بررسی قراردادندودرزمینه پیشرفت تحصیلی ودیگر مسائل با مدیردبیرستان تبادل نظر نمودند.درپایان بازدیدکنندگان از کتابخانه این آموزشگاه کردند.