نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ستاد سرویس شهر یزد از مدارس ناحیه دو

گزارش تصویری

این طرح به صورت هفتگی در مدارس ناحیه دو در حال برگزاری است . 

آدرس کوتاه: