نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از دبیرستان پسرانه مارکار

بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از دبیرستان پسرانه مارکار به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد دکتر"نظر پور" معاون وزیر ورئیس سازمان نوسازی مدارس ،نعیمی معاون سازمان نوسازی مدارس کشور با همراهی مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس استان و مدیران آموزش وپرورش نواحی یک و دو از دبیرستان پسرانه مارکار بازدید نمودند.گفتنی است دبیرستان مارکاربیش از هشتادسال قدمت داردوقریب به 150دانش آموز درآن مشغول بتحصیل هستند. شایان ذکراست بازدید کنندگان درپایان ازموزه تاریخی این دبیرستان دیدن کردند.