نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول شاهد ازآسایشگاه جانبازان

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین:

درراستای گرامیداشت "روزجهانی معلولین "طی آئین فرهنگی ،جمعی ازدانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهدافشار دوره اول باحضور درآسایشگاه جانبازان ضمن عیادت آنان را مورد دلجوئی وتفقّدقراردادند