نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه قرآني بهادري از كارخانه يزدباف

بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه قرآني بهادري از كارخانه يزدبافبا هدف تکمیل فعالیت های تحقیقی و گروهی  ،دانش آموزان پايه پنجم دبستان پسرانه قرآني بهادري از كارخانه يزدباف بازديد نمودند. دراین بازدید دانش آموزان بافرآیند تولید محصول این کارخانه آشنا شدند.