نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان قرآني بهادري از" كارخانه مقواسازي شهرك صنعتي"


باهدف تعمیق بخشی به یادگیری وجهت آشنايي بيشتر دانش آموزان با مبحث بازيافت (علوم ششم) ،طی برنامه ای دانش آموزان پایه  ششم دبستان قرآنی بهادری  ازفرآیند  مقواسازي شهرك صنعتي بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: