نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان قرآني بهادري از سازمان آب و فاضلاب يزد

بازدید دانش آموزان دبستان قرآني بهادري از سازمان آب و فاضلاب يزد


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای تعمیق بخشی به مسائل آموزشی ویادگیری ،دانش آموزان پايه دوم دبستان قرآني بهادري، جهت آشنايي با مراحل تهيه آب سالم از سازمان آب و فاضلاب يزد بازديد نمودند. در اين بازديد دانش آموزان از مخازن ذخيره آب ديدن نموده و با مراحل استخراج، تصفيه و شبكه توزيع آب بيشتر آشنا گرديدند.