نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی یزد از مدارس روستائی ناحیه دو

بازدید بخشدار مرکزی یزد از مدارس روستائی ناحیه دوبه منظور بررسی مسائل ومشکلات عمرانی مدارس روستائی میرکافیان ، نسیبه فهرج ،  ،بخشدار مرکزی به همراهی مدیر آموزش وپرورش ، معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ،دهیارواعضای  شورای اسلامی  ازاین مدارس  بازدید و درخصوص رفع مشکلات بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری نمودند.