نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدارمرکزی یزد از دبستان دخترانه میثم


در راستای فعالیت های آموزشی وفرهنگی  ،"ارجمندی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو یزد و "برزگری " بخشدار مرکزی یزد باحضور دربستان دخترانه میثم روستای سید میرزا با اهدای لوح سپاس از زحمات معلمین قدردانی نمودند.

آدرس کوتاه: