نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از هنرستان دکتر طاهری

 همزمان با اجرای پروژه مهر 97، کارشناسان اداره کل نوسازی بهمراه مهندس شیشه بری خیر مدرسه ساز از فضای آموزشی هنرستان دکتر طاهری بازدید بعمل اوردند . این بازدید در راستای توسعه و ساخت کلاس و کارگاهها همزمان با افزایش پایه دوازدهم به هنرستان ها و با هدف رفع کمبود فضای آموزشی صورت گرفت .

یادآوری می نماید در پایان این بازدید راهکارهایی جهت تحقق این امر پیشنهاد و ارائه گردید 

آدرس کوتاه: