نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از كارخانه پارچه بافي" دانش آموزان مدرسه بركت دهنو"

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

باهدف تکمیل فعالیت های جنبی وتحقیقی پژوهشی درسی جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه برکت روستای "دهنو" از كارخانه پارچه بافي بازدید وباچگونگی فرآیندتولید پارچه آشنا شدند.

آدرس کوتاه: