نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از عملیات ساخت و ساز هنرستان ها به منظور استقرار پایه دوازدهم

به گزارش روابط عمومی ناحیه دو حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو، به همراه هادی مطهریان کارشناس مسئول آموزش فنی حرفه ای و کاردانش ، از روند ساخت فضای مورد نیاز برای استقرار پایه دوازدهم هنرستان ها بازدید کردند و بر تسریع در انجام عملیات برای مهیا شدن فضاهای آموزشی برای اول مهر تاکید نمودند .

آدرس کوتاه: