نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ازکتابخانه" دانش آموزان دبستان شیوا صبوری"

بازدید ازکتابخانه" دانش آموزان دبستان شیوا صبوری"


به مناسبت "گرامیداشت هفته کتاب " روی داد:

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی دانش آموزان کلاس چهارم  دبستان شیوا صبوری ازکتابخانه  شهید جوادی بازدید کردند.

دانش آموزان در این بازدید بااهم  فعالیتها، خدمات، بخش های مختلف کتابخانه و کتابهایی موجود در موضوعات مختلف این کتابخانه آشنا  و به مطالعه کتا ب های مورد علاقه د پرداختند.

هدف از برگزاری این برنامه  آشتی دانش آموزان با کتابخانه و کتاب به عنوان مکمل برنامه های آموزشی و درسی است.

کارعملی با کامپیوتر دانش آموزان پایه ششم درکارگاه سیار (اتوبوس هوشمند) ازدیگر فعالیت های علمی آموزشی این دبستان بود.