نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمسئول بازرسی اداره کل آموزش وپرورش استان از پایگاه اسکان مسافرین نوروزی ناحیه دو


به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی پایگاه اسکان مسافرین نوروزی ناحیه دو؛ "برزگری" رئیس  اداره ارزیابی وعملکرد اداره  کل آموزش وپرورش  استان  ازروند ارائه خدمات رسانی  پایگاه اسکان نوروزی آموزش و پرورش ناحیه دو بازدید واز زحمات مسئولین این پایگاه تشکر وقدردانی نمود.لازم به ذکراست پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو بطور شبانه روزی پذیرای فرهنگیان ومهمانان نوروزی است وتاکنون بیش ازسی وهشت هزار نفردرمراکز رفاهی این پایگاه پذیرش واقامت داده شده اند.

آدرس کوتاه: