نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمسئولین بسیج دانش آموزی از طرح هجرت 3

بازدیدمسئولین بسیج دانش آموزی از طرح هجرت 3معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو با همراهی قائم مقام سازمان بسیج دانش آموزی استان ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله یزداز برنامه ها وفعالیت های طرح هجرت 3دانش آموزی (کارگاه تعمیراتی مدیریت آموزش وپرورش وزیباسازی اردوگاه محمدآباد)  بازدید نمودند.دراین برنامه مسئولین بازدیدکننده اززحمات بی شائبه ی دانش آموزان بسیجی تقدیر وتشکر نمودند. شایان  است در این طرح قریب به 80دانش آموز بسیجی از اولتا آخر تابستان طی هشت دوره فعالیت های تعمیراتی ،بهسازی ، زیباسازی و ..را انجام می دهند.

گفتنی است طرح هجرت از جمله برنامه های مشترک ارزنده آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی است که با هدف شاداب سازی ، زیبا سازی، مرمت و بازسازی و تعمیرات میز و نیمکت مدارس وبا حضور دانش آموزان عضو تشکل بسیج دانش آموزی برگزار می شود.سید ضیاء طباطبایی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو این طرح را  در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با هدف آشنایی دانش آموزان با فعالیت های جمعی و  گروهی وایجاد روحیه نشاط وبهره گیری از آموزشهای معرفتی عنوان نمود.