نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از خانواده شهدا وجانباز

بازدیدمسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از خانواده شهدا وجانبازدر راستای پاسداشت هفته بسیج وبا هدف ادای دین به خانواده های معظم شهدا  "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ، "آ ران کارشناس مسئول مشارکت های مردمی "ناحیه دو با همراهی "حیدری " ازسپاه مرکزی از خانواده های شهیدان والامقام "دانش آموزان شهید محمدحسین نکوئی"و " محمود سیدهاشمی" "شهید والامقام عبدالحسین خود سیان" وجانباز سرافراز"حسین امیدواری "بازدید بعمل آمد. دراین آیین فرهنگی یاد و.خاطره شهیدای جلیل القدر گرامی داشته شد واززحمات ومجاهدت های جانباز امیدواری تقدیرشد.