نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرکل آموزش وپرورش استان ازحوزه های امتحانی وتصحیح

بازدیدمدیرکل آموزش وپرورش استان ازحوزه های امتحانی وتصحیحمدیرکل آموزش وپرورش استان با همراهی دیگر مسئولین آموزش وپرورش باحضور درهنرستان ملک ثابت ازروندبرگزاری امتحانات وهنرستان مشکات ازمرکز تصحیح امتحانات نهایی بازدید واز عوامل ممتحن ومجری تشکر نمود.گفتگو با جمعی از دانش آموزان نیز از حاشیه های این بازدید بود.گفتنی است مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو نیز دراین برنامه حضور داشت.