نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیددانش آموزان هنرستان حائری از فولادآلیاژی

بازدیددانش آموزان هنرستان حائری از فولادآلیاژیبا هدف تکمیل فعالیت های آموزشی وفرهنگی جمعی از دانش آموزان هنرستان حائری ازفولادآلیا ژی بازدید وبافرآیند پروسه ی عملیاتی تولید این مجتمع آشنا شدند