نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل متبوع از نمايشگاه نقاشى دانش آموزان هنرستان ملك ثابت


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، حسينعلى ملانورى معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش استان يزد به همراهى معاونين پرورشى و فرهنگى، آموزش متوسطه و جمعى از كارشناسان از نمايشگاه نقاشى دانش آموزان هنرستان ملك ثابت بازديد نمودند.