نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون آموزش متوسطه ناحيه دو ازآزمون پيشرفت تحصيلي هنرستان هاي "دخترانه دكترطاهري،صنايع لاستيك وپسرانه حايري و حضرت علي اكبر(ع)"»

بازديد معاون آموزش متوسطه ناحيه دو ازآزمون پيشرفت تحصيلي هنرستان هاي "دخترانه دكترطاهري،صنايع لاستيك وپسرانه حايري و حضرت علي اكبر(ع)"»


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

"حسین کهدوئی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو " به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی  از آزمون پيشرفت تحصيلي هنرستان هاي "دخترانه دكترطاهري،صنايع لاستيك وپسرانه حايري و حضرت علي اكبر(ع)"» بازدیدوازعوامل مجری آزمون صمیمانه قدردانی نمود.