نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون آموزش متوسطه اداره كل متبوع از امتحانات داخلى مدارس


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، مهندس كارآموز معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان و حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو ضمن حضور در حوزه امتحانات آموزشگاههاى زينبيه و پاكنژاد از روند برگزارى امتحانات بازديد نمودند.