نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دكتر دانافر از حوزه هاى امتحانى آموزش از راه دور و بزرگسال

بازديد دكتر دانافر از حوزه هاى امتحانى آموزش از راه دور و بزرگسالبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، دكتر دانافر مدير كل آموزش و پرورش استان يزد، مهندس كارآموز معاون آموزش متوسطه اداره كل متبوع، حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو و تعدادى از كارشناسان حوزه سنجش و ارزشيابى  تحصيلى ضمن حضور در حوزه هاى امتحانى الغدير و سهروردى از روند برگزارى امتحانات بازديد نمودند.