نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد" دبیر كل اتحاديه انجمن هاي اسلامي كشور" از متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمه الزهرا

بازديد" دبیر كل اتحاديه انجمن هاي اسلامي كشور" از متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمه الزهرا


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

همزمان با ایام الله مبارک ده مبارک فجر وبا هدف بازبینی فعالیت های فرهنگی تربیتی ،"علامتي دبیر كل اتحاديه انجمن هاي اسلامي كشور باهمراهی "سرداري معاون  پرورشي اداره كل و طباطبايي معاون  پرورشي ناحيه 2 از نمايشگاه مدرسه اتقلاب متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمه الزهرا بازدید نمودند.