نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دانش آموزان پنجم دبستان قرآني عطايي فرد از سازمان جمعيت هلال احمر

بازديد دانش آموزان پنجم دبستان قرآني عطايي فرد از سازمان جمعيت هلال احمردر راستای تکمیل فعالیت های آموزشی ،دانش آموزان كلاس پنجم دبستان قرآني عطايي فرد از سازمان جمعيت هلال احمر بازدید وبا چگونگي برخورد با مخاطرات طبيعي از جمله زلزله و سازمان هاي حمايت گر در بحران ها آشنا شدند.