نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دانش آموزان پايه ششم دبستان تفضلي از امامزاده جعفر

بازديد دانش آموزان پايه ششم دبستان تفضلي از امامزاده جعفر


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ، دانش آموزان پايه ششم دبستان تفضلي با تشّرف در امامزاده جعفر یزد وقرائت ادعیه وزیارت  لحظات معنوی را تجربه کردند.