نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دانش آموزان هنرستان كاردانش دكتر طاهري از نمايشگاه كتاب

به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف آشنائی دانش آموزان با نشریات ،کتاب های متنوع علمی آموزش وتربیتی وناشران ، دانش آموزان هنرستان كاردانش دكتر طاهري از نمايشگاه كتاب بازدید نمودند.

 

آدرس کوتاه: