نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديدمعاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از نمایشگاه توانمندی های دانش آموزان دخترانه حجاب 2

بازديدمعاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از نمایشگاه توانمندی های دانش آموزان دخترانه حجاب 2


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

 در پي برگزاري نمايشگاه خلاقيت ها و ابتكارات و نوآوري هاي دانش آموزان دبستان دخترانه حجاب 2، "علی زارع " معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه دو از اين جشنواره بازديد  و در جمع صميمي دانش آموزان حضور یافت.