نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازارچه كار آفريني دانش آموزان دبيرستان بهرام ایزدی

بازارچه كار آفريني دانش آموزان دبيرستان بهرام ایزدیبازارچه كار آفريني دانش آموزان پسرانه دبيرستان بهرام ایزدی برگزار شد.

دانش آموزان  دبیرستان پسرانه بهرام ایزدی در يك روز شاد و به ياد ماندني درقالب  فعاليت گروهي انواع هنرهاي دستي ،خلاقيت  ها و  دست سازه ها را در بازارچه يك روزه كارآفريني به نمايش گذاشتند.هدف از ايجاد اين بازارچه كه مورد بازديد  مدير آموزش وپرورش ناحيه دو قرار گرفت  شناسايي توانايي دانش آموزان مستعد ، آموزش كار جمعي و مهارت هاي زندگي و ايجاد حس همكاري و پرورش خلاقيت و نو آوري  است.