نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازارچه خیریه بانوان نیکوکار در دبیرستان دوره اول دخترانه جوادالائمه(ع)

بیست وسومین بازارچه خیریه بانوان نیکوکار در دبیرستان دوره اول دخترانه جوادالائمه(ع) به همت جمعی از بانوان خیر و نیکوکار صرفا جهت بازدید مدارس دخترانه و بانوان دایر گردیده و عواید حاصل از آن به نفع خانه سالمندان تفت هزینه خواهد شد . 

لازم به ذکر است این بازارچه تا تاریخ 12بهمن دایر می باشد . 

آدرس کوتاه: