نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین فرهنگی فریاد همدلی درمهر عاطفه ها در هنرستان فنی شهید چمران


با هدف  ترویج سنت حسنه ی نوعدوستی  و کمک به نیازمندان ، آیین  فرهنگی فریاد همدلی درمهر عاطفه ها باحضور جمعی از مسئولین آموزش وپرورش و استان درمحل هنرستان فنی شهید چمران برگزارشد.


آدرس کوتاه: