نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین اختتامیه سومین هفته مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی مدارس در ناحیه دو

آیین اختتامیه سومین هفته مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی مدارس در ناحیه دودراجرای سیاست گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی وبا رویکرد ترویج  فرهنگ انسجام بخشی ظرفیت ها وخدمات درون وبرون سازمانی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی واعتیاد با حضور جمعی از مسئولین شهرستان یزدواداره کل آموزش وپرورش استان " آیین اختتا میه سومین هفته مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی درمدارس کشوردر دبیرستان دخترانه دکتر بتول امام حسینی برگزارشد. دراین مراسم که با ویژه برنامه های متنوع فرهنگی همراه بود کارگاه های  اگاهی بخشی جهت اولیا دانش آموزان با سخنرانی صاحب نظران وافراد مجرب در زمینه آسیب های اجتماعی برگزارشد. "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ناحیه دودراین مراسم  ضمن تشکراز حضور مسئولین بر ضرورت توجه جدی مدارس در شناسائی آسیب های اجتماعی به دانش آموزان و تحیکیم پیوند خانه ومدرسه تاکید نمود.