نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین کلنگ زنی نماز خانه دبستان میرکافیان

آئین کلنگ زنی نماز خانه دبستان میرکافیانباحضور جمعی از مسئولین آئین کلنگ زنی نمازخانه دبستان میرکافیان انجام شد.