نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین های مذهبی محرم درمدارس اسحاقیه ورسولیان )

درایام محرم الحرام صورت گرفت:

            ( دبیرستان اسحاقیه - مداحی ، نوحه خوانی وزیارت عاشورا)

(دبستان رسولیان - تعزیه خوانی خیابانی )